Bắt đầu từ tháng 7/2019, 8 nhóm người này sẽ được tăng lương

Mới đầu năm đi làm mà nghe thông báo sắp được tăng lương thì phấn khởi còn gì bằng.

Cụ thể, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Điều này đồng nghĩa với mức lương thực nhận của 8 nhóm người sau đây sẽ tăng. Đơn giản vì mức lương thực nhận được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương, cùng các khoản phụ cấp khác cũng được tính theo mức lương cơ sở.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

1. Cán bộ, công chức từ cấp Trung ương đến cấp xã.

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị sự nghiệp công lập có thể hiểu là các trường học công lập, bệnh viện công lập, viện nghiên cứu… Ví dụ như Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM trực thuộc Bộ Công thương, Bệnh viện Từ Dũ trực thuộc Sở Y tế TP.HCM… là các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được xếp lương theo quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chẳng hạn như lái xe, bảo vệ, nhân viên tạp vụ, nhân viên sửa chữa điện nước… làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Ảnh minh họa.

4. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động bao gồm: Hội Phụ Nữ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh…

5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Ảnh minh họa.

7. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu. Tổ chức cơ yếu được hiểu là tổ chức hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.

8. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố. Những người này có thể là Trưởng ban Dân Vận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…

0 bình luận